Gudstjänst

on 1.1 kl. 18.00
Nedervetil kyrka

Nyårsdagen

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka