Julfest

sö 15.12 kl. 13.00

Kronoby församlingshem

SLEF Kronoby

Charles Isaksson medverkar


Se också

sö 26.1 kl. 14.00

Hopsala byagård

Möte

SLEF Kronoby