Gudstjänst

sö 15.12 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tredje söndagen i advent

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen