Musiklekis

fr 13.12 kl. 09.30
Kronoby församlingshem

För barn under skolåldern i vuxens sällskap

Ledare Maja Sandbäck


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby