Ungdomsmässa

lö 30.11 kl. 19.30

Kronoby kyrka

Nattvard

Medverkande församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, ungdomsarbetsledare Tom Wiklund