Ungdomsmässa

lö 30.11 kl. 19.30

Kronoby kyrka

Nattvard

Medverkande församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, ungdomsarbetsledare Tom Wiklund


Se också

lö 14.12.2019 kl. 20.00 - sö 15.12.2019 kl. 0.00

Lyktan

Jul-Lyktan

Musikcafé Lyktan