I väntan på advent

sö 24.11 kl. 18.00

Söderby bönehus

allsång

Sonja Biskop och Andreas Slotte. Servering


Se också

fr 13.12 kl. 9.30

Kronoby församlingshem

Musiklekis

För barn under skolåldern i vuxens sällskap