Gudstjänst

sö 24.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Domsöndagen Kristi konungaväldes söndag

" Kristus, Herre över allting"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis


Se också

sö 19.1 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen efter trettondagen
sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen