Gudstjänst

sö 24.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Domsöndagen Kristi konungaväldes söndag

" Kristus, Herre över allting"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis


Se också

sö 29.9 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Mikaelidagen
sö 13.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Adertonde söndagen efter pingst
sö 27.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst