Motion och Mission

to 21.11 kl. 16.00 - kl. 17.00

Herberts Hus konditionssal

Vi har kombinerat motion och mission

Vi tränar en timme i konditionssalen i Herberts Hus för missionen. Avgiften går till FMS.


Se också

ti 19.11 kl. 13.00

Hopsala byagård

lö 23.11 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Missionsförsäljning

OBS dagen felaktig på församlingsbladet