Mässa

sö 17.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Uppbrottets söndag

"Vaka!"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Merjärv läslag

Konfirmanderna deltar i mässan och erbjuds möjlighet att fira nattvard tillsammans med en konfirmandlärare eller ledare.


Se också

sö 19.1 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen efter trettondagen
sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen
sö 2.2 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Familjemässa

Kyndelsmässodagen