Mässa

sö 17.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Uppbrottets söndag

"Vaka!"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Merjärv läslag

Konfirmanderna deltar i mässan och erbjuds möjlighet att fira nattvard tillsammans med en konfirmandlärare eller ledare.


Se också

sö 24.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Domsöndagen Kristi konungaväldes söndag
sö 1.12 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Festgudstjänst för stora och små

Första söndagen i advent