Mässa

sö 17.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Uppbrottets söndag

"Vaka!"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Merjärv läslag

Konfirmanderna deltar i mässan och erbjuds möjlighet att fira nattvard tillsammans med en konfirmandlärare eller ledare.


Se också

sö 29.9 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Mikaelidagen
sö 13.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Adertonde söndagen efter pingst
sö 27.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst