Gudstjänst

sö 10.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Reformationsdagen

"Trons grund"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen
sö 9.2 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Tredje söndagen för fastan