Mässa

sö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

"Jesu sändebud"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag


Se också

sö 6.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Sjuttonde söndagen efter pingst
sö 20.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Nittonde söndagen efter pingst
lö 2.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Alla helgons dag