Mässa

sö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

"Jesu sändebud"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag