En stund i stillhet

fr 1.11 kl. 18.00 - kl. 20.00

Kronoby kyrka

med musik till tröst och åminnelse

Vokal- och instrumentalmusik, kantor Maria Ellfolk-Lasén m.fl.

Drop-in-anda - du kan komma in och sitta en stund, så länge du själv känner för det.


Se också

fr 4.10 kl. 9.30

Kronoby församlingshem

Musiklekis

För barn under skolåldern i vuxens sällskap
lö 5.10 kl. 19.00 -20.15

Kronoby kyrka

Musikmässan GLORIA med körerna Evangelicum & EvangeliVox

Mässan av med musik av Thore W. Aas och text av har sedan dess tillblivelse vunnit stor uppskattning i såväl kyrkliga som profana sammanhang med sitt varierade tonspråk och starka budskap. Den har man nu första gången chansen att höra live i sin helhet i Kronoby kyrka.
sö 6.10 kl. 18.00

Söderby bönehus

Önskesångkväll

Servering