Café Söderby

to 31.10 kl. 14.00

Söderby bönehus

planeringstillfälle

Kontaktpersoner Anne-Gret Sundström och Marina Lönnquist


Se också

ti 19.11 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Batas bönegrupp

bönegemenskap
to 21.11 kl. 16.00 -17.00

Herberts Hus konditionssal

Motion och Mission

Vi har kombinerat motion och mission
to 21.11 kl. 18.30

hos Anette Strandvall

Kvinnogruppen

Dagens gäst Emilia Kavilo