Gudstjänst

sö 13.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Adertonde söndagen efter pingst

"En kristen människas frihet"

församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Slotte-Bäck-Storå läslag


Se också

sö 29.9 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Mikaelidagen
sö 27.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst