Mässa

sö 6.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst

"Jesus ger liv"

Predikant Per Svenfelt, liturg tf khde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Åminne-Biskop-Rudnäs läslag