Musikmässan GLORIA med körerna Evangelicum & EvangeliVox

lö 5.10 kl. 19.00 - kl. 20.15

Musikmässan GLORIA med körerna Evangelicum & EvangeliVox Kronoby kyrka

Mässan av med musik av Thore W. Aas och text av har sedan dess tillblivelse vunnit stor uppskattning i såväl kyrkliga som profana sammanhang med sitt varierade tonspråk och starka budskap. Den har man nu första gången chansen att höra live i sin helhet i Kronoby kyrka.

Mässan är skriven i mitten av 1990-talet för den välkända norska kören Oslo Gospel Choir. Musiken är varierande med inslag av såväl klassisk musik som gospel. En tydlig nyans av den norska folkmusiken genomsyrar hela Gloria-mässan. En 60-personers projektkör bestående av bl.a. sångare från SLEF:s körer Evangelicum och EvangeliVOX framför mässan. Utöver kören har många solister och ett sexmannaband bärande roller. Konserten leds av dirigent Mikaela Malmsten-Ahlsved och kapellmästare Niklas Lindvik. Verket framfördes senaste vår i kyrkor i både Åbo och Vasa. Den kända avslutande "Välsignelsen" kan man höra i ett klipp från framförandet i Vasa i april.
I Kronoby är inträdet till Gloria-mässan fritt. Det är möjligt att efteråt vid utgångarna ge en frivillig gåva till SLEF:s musikverksamhet.

Varmt välkomna!