Gudstjänst med skördetack

sö 22.9 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Femtonde söndagen efter pingst

"Tacksamhet"

församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Norrpåras läslag


Se också

sö 24.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Domsöndagen Kristi konungaväldes söndag
sö 1.12 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Festgudstjänst för stora och små

Första söndagen i advent