Gudstjänst med skördetack

sö 22.9 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Femtonde söndagen efter pingst

"Tacksamhet"

församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Norrpåras läslag


Se också

sö 29.9 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Mikaelidagen
sö 13.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Adertonde söndagen efter pingst
sö 27.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst