Föräldra-barngruppen

on 11.9 kl. 09.00 - kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Öppet hus

Servering till självkostnadspris

Ledare diakonen Gerd Erickson