Syföreningsdag på Klippan

ti 3.9 kl. 12.00

Klippan

Kenyamissionssyföreningen

För skjuts kontakta Marit Brunell


Se också

lö 23.11 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Missionsförsäljning

OBS dagen felaktig på församlingsbladet