Samling

sö 25.8 kl. 14.30

Sommarhemmet

Nedervetils och Terjärvs församlingar inbjuds

Kaffe, program.

Anders Store medverkar

Arr KU Kronoby


Se också

må 23.9 kl. 9.00 -10.00

Kronoby församlingshem

Seniorcafé

Öppet hus med en ny gäst vid varje tillfälle
ti 24.9 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Batas bönegrupp

bönegemenskap
to 26.9 kl. 16.00 -17.00

Herberts Hus konditionssal

Motion och Mission

Vi har kombinerat motion och mission