Samling

sö 25.8 kl. 14.30

Sommarhemmet

Nedervetils och Terjärvs församlingar inbjuds

Kaffe, program.

Anders Store medverkar

Arr KU Kronoby


Se också

lö 20.7 kl. 16.00

vid Ånäs sommarstuga

Samling

KU
sö 11.8 kl. 14.00

Sommarhemmet

Mötesplats

Bibel, sång och bön
to 15.8 kl. 18.30

Sommarhemmet

Kvinnogruppen

Gäst meddelas senare