Gemenskapsdag

to 22.8 kl. 13.00

Sommarhemmet

Syföreningarna

Alla missionssyföreningarnas i Kronoby gemenskapsdag vid Sommarhemmet, servering


Se också

ti 22.10 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Batas bönegrupp

bönegemenskap
to 24.10 kl. 16.00 -17.00

Herberts Hus konditionssal

Motion och Mission

Vi har kombinerat motion och mission
to 24.10 kl. 18.30

hos Mona Byskata

Kvinnogruppen

Gäst Soli Jansson