Gemenskapsdag

to 22.8 kl. 13.00

Sommarhemmet

Syföreningarna

Alla missionssyföreningarnas i Kronoby gemenskapsdag vid Sommarhemmet, servering


Se också

sö 25.8 kl. 14.30

Sommarhemmet

Samling

Nedervetils och Terjärvs församlingar inbjuds
sö 8.9 kl. 13.00

Kortjärvi vandringsled, Terjärv

Gemenskapseftermiddag

arr KU Kronoby