Gemenskapsdag

on 21.8 kl. 13.00

Sommarhemmet

Syföreningarna

Alla missionssyföreningarnas i Kronoby gemenskapsdag vid Sommarhemmet, servering


Se också

lö 20.7 kl. 16.00

vid Ånäs sommarstuga

Samling

KU
sö 11.8 kl. 14.00

Sommarhemmet

Mötesplats

Bibel, sång och bön
to 15.8 kl. 18.30

Sommarhemmet

Kvinnogruppen

Gäst meddelas senare