Hospitalspredikan

on 17.7 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Andakt

biskop em Erik Vikström


Se också

lö 20.7 kl. 16.00

vid Ånäs sommarstuga

Samling

KU
sö 21.7 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Apostladagen
sö 28.7 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Sjunde söndagen efter pingst