Orgelafton

lö 6.7 kl. 19.00

Orgelafton Kronoby kyrka

med Stefan Lönnquist

Altarandakt Marina Lönnquist


Se också

lö 5.10 kl. 19.00 -20.15

Kronoby kyrka

Musikmässan GLORIA med körerna Evangelicum & EvangeliVox

Mässan av med musik av Thore W. Aas och text av har sedan dess tillblivelse vunnit stor uppskattning i såväl kyrkliga som profana sammanhang med sitt varierade tonspråk och starka budskap. Den har man nu första gången chansen att höra live i sin helhet i Kronoby kyrka.