Completorium

må 17.6 kl. 21.00

Påras kapell

En stilla stund i sommarkvällen

Kontaktpersoner: Ulla Lidsle, Malin Storbjörk, Viola Storbacka