Gudstjänst

sö 16.6 kl. 10.00

Korpholmens hospitalskyrka

Treenighetssöndagen

Tema: Den dolde Guden

Församlingspastor Ville Kavilo, musik Julia Hansson