Gudstjänst

sö 2.6 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Sjätte söndagen efter påsk - Exaudi

Tema " Väntan på den heliga Anden"

Tf khde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Söderpåras läslag


Se också

sö 28.7 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Sjunde söndagen efter pingst