Kvinnogruppen

to 16.5 kl. 18.30

hos Mona Häggblom

gäst Britt-Mari Gripenberg

servering och samvaro