Missionssymöte

ti 30.4 kl. 13.00 - kl. 15.00

Kronoby församlingshem

Finska Missionssällskapet

Kontaktpersoner Mona Häggblom och Heidi Henricson