Skärtorsdagens mässa

to 18.4 kl. 20.00

Kronoby kyrka

Den heliga nattvarden

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag