Nattvardsandakt

to 18.4 kl. 15.00

Sylviahemmet och Herberts Hus

Den heliga nattvarden

Vi börjar vid Sylviahemmet kl 15 och fortsätter ca 15.30 till Herberts Hus

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén