Nattvardsandakt

to 18.4 kl. 14.00

Sandbacka Vårdcenter

Den heliga nattvarden

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén