Sångstund

sö 7.4 kl. 14.00

Söderby bönehus

med Nedervetil kyrkokör

dir. Sonja Smedjebacka

Tal Gustav Åbonde


Se också

lö 6.7 kl. 19.00

Kronoby kyrka

Orgelafton

med Stefan Lönnquist
sö 28.7 kl. 19.00

Kronoby kyrka

Konsert

Sonja Biskop & Kristoffer Streng