Motion och mission

to 4.4 kl. 15.00 - kl. 16.00

Herberts Hus

Cirkelträning i konditionshallen

Avgiften för träningspasset går till Finska Missionssällskapet.

Kontakt Mona Häggblom