Söndagsskolor

sö 10.2 kl. 11.00

Påras byahem, Söderby bönehus

Torgare

För barn från 4 år uppåt

Välkommen med i nån av grupperna!

På Torgare är Ann-Britt Svenlin ansvarig, i Söderby bönehus Maja Sandbäck och i Påras byahem Eivor Kangas och Maria Harju