Konfirmation

sö 7.5 kl. 10.00 – 12.00

Kronoby kyrka

Skriftskolans avslutningsfest, högmässa

Skriftskolan avslutas med konfirmation i kyrkan. Välkomna!

Information om skriftskolan hittas här.

 

Tredje söndagen efter påsk. "Guds folks hemlängtan"

Markus Ventin, Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén, hjälpledarna. Torgare-Spikas-Harabacka läslag.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com