Hopsala byagård

Backfolkvägen 12 , 68500 Kronoby

Evenemang

ti 2.11 kl. 13.00

Backfolkvägen 12, 68500 Kronoby

Hopsala missionssyförening

SLEF och församlingens diakoni
ti 16.11 kl. 13.00

Backfolkvägen 12, 68500 Kronoby

Hopsala missionssyförening

SLEF och församlingens diakoni
lö 20.11 kl. 18.00

Backfolkvägen 12, 68500 Kronoby

Möte

SLEF
ti 30.11 kl. 13.00

Backfolkvägen 12, 68500 Kronoby

Hopsala missionssyförening

SLEF och församlingens diakoni