Söderby bönehus

Snårevägen 433 , 68500 Kronoby

Söderby bönehus ägs av SLEFs, Svenska Lutherska Evangeliföreningens, lokalavdelning i Söderby.

Församlingen firar som tradition högmässa här på annandag påsk och annandag jul.

Församlingen håller också söndagsskola här

Kontaktperson för bönehuset är Anne-Gret Sundström

Evenemang

sö 5.12 kl. 14.00

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Sång i advent

Tal Bo-Greger Nygård