Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Invalda i Kronoby/ Kruunupyyssä valitut

10.10.2018 14.45

Via länken "Min kyrka" kan du se närmare uppgifter samt övriga församlingars resultat

Kyrkofullmäktige Kirkkovaltuusto:

Strandvall, Dag, pensionär

Lövsund, Gabriella, programvarukonsult

Öst, Harry, pensionär

Gripenberg, Björn, underhållsingenjör

Andtbacka-Fröjdö, Anna-Lena, jordbrukare, diakonissa

Hagnäs, Ann-Catrin, företagare, kock

Finnila-Lindvall, Veronica, konditionsskötare

Björklund, Håkan, pensionär

Suppleanter:

Ådahl-Dahlnäs, Josefin, sjukskötare

Forsblom, Maria, bildkonstnär

Enfors, Vidar, pälsfarmare

Kandidater församlingsrådet/seurakuntaneuvoston ehdokkaita

Storbacka, Viola, rektor, teol.mag

Storbjörk, Malin, MuM, musiklärare

Strandvall, Margareta, företagare, pensionär

Prest, Martin, industripaketerare

Finnila-Lindvall, Veronica, konditionsskötare

Drycksbäck, Rolf, pensionär

Bjong, Solveig, hemvårdare, pensionär

Gripenberg, Camilla, barnskötare

Myrevik-Svenlin, Ulrika, lärare

Kangas Eivor, pensionär

Suppleanter:

Kronqvist, Majvor, pensionär

Bäck, Harriet, barnskötare

Andtbacka-Fröjdö, Anna-Lena, jordbrukare, sjukskötare

Björklund, Håkan, pensionär

Forsblom, Maria, bildkonstnär

Granvik, Sixten, polerare, slipare

 

 

« Till nyhetslistan