Påras byahem

Fallvägen 15, 68500  Kronoby

Ägs av Påras byahemsförening

Här håller församlingen söndagsskola


Läge på kartan