Välkommen med i ungdomsgruppen!

Höstens preliminära program år 2018

 

Augusti

  • Lördag 4.8 kl 19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet.
  • Fredag 10.8 kl 19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet.
  • Lördag 25.8 kl 19.30-24.00 Veneziadkväll vid Sommarhemmet. Utebio, hamburgerparty, andakt, raketer m.m.

September

  • Lördag 1.9 kl 19.30 Sommarens sista ungdomssamling vid Sommarhemmet. Vi funderar på vinterns ungdomsprogram.
  • Lördag 8.9 Musik-café Lyktan öppnar för höstterminen. Talko och årsmöte.
  • Lördag 15-söndag 16.9 Kyrkhelg i Karleby.
  • Lördag 22.9 kl 19.00-20.00 Homeward bound i förs.hemmet.
  • kl. 20.00-24.00 Efteråt ungdomssamling i församlingshemmet.

På gång:

  • Hjälpledarskolning för Kronoby-Terjärv-Nedervetil församlingar 23 - 25.11 2018 på Pörkenäs. Anmäl gärna ditt intresse till ungdomsledaren redan nu.

Läs mera om oss på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting