Skriftskolan följer i regel ordningen att vi startar på Mikaelidagen, ordnar en weekend ett par veckor efter det, far på läger i början av sportlovet och ordnar konfirmation första söndagen i maj. Utöver det är det veckosamlingar ungefär en gång i månaden, oftast på onsdag eller torsdag kväll, beroende på annan verksamhet i församlingen. Nogrannare datum finns i evenemangskalendern och i listan nedan.

Skriftskoltiden är en tid då man får fördjupa sig i den tro man blivit döpt till. Vi i arbetslaget för skriftskolan vill kunna erbjuda en tid för tillväxt och att lära känna sig själv, en tid för att fördjupa sin tro, men också en tid för att ha roligt på läger och gemensamma kvällar. 

Vi syns på skriftskolan!

Niklas Wallis, församlingspastor


 
bild på folk i kyrkdörr

Övriga tillfällen

  • Du deltar i en valfri jul- och valfri påskgudstjänst.
  • Under hösten deltar alla i gudstjänstförberedelse med vaktmästaren.
  • Valbara musik-, diakoni- och ungdomstillfällen.
  • I övrigt väljer ni själva när ni vill/kan gå i kyrkan.

Föräldrarna samlas åtminstone två gånger under skriftskolan: först vid inledningsgudstjänsten på hösten och senare i samband med en skriftskolkväll inför lägret.

Tag kontakt

Maria Ellfolk-Lasén
kantor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Gerd Erickson
diakon
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Niklas Wallis
församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Tom  Wiklund
ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Utantilläsning

Här finns inbandade versioner av allt man ska lära sig utantill under konfirmandtiden.