Läsmöten 2018 hittar du här

Läsmöten hålls under januari-mars i 14 läslag ute i byarna. I varje läslag finns en sexman som fungerar som kontaktperson

Vid läsmötet håller prästen en andakt. Värdfolket bjuder på kaffe med dopp. Och det sjungs några psalmer

Och så diskuteras det. Här har alla möjlighet att komma med i diskussionen, komma med frågor, ris och ros. Men vid läsmötena har också nya tankar och ideer väckts. Så kom med och dela gemenskapen.

Läsmöteskollekten går enligt gammal tradition till församlingens söndagsskolarbete. Söndagsskola finns i Församlingshemmet, Torgare, Påras byahem, Merjärv byahem, Söderby bönehus

Läslag och sexmän:

Kivjärv-Snåre läslag, Rolf Drycksbäck

Hästö läslag, Christina Vibäck

Libäck-Huggare-Norrpåras läslag, Krister Storbacka

Holmans läslag, Torvald Haga

Söderpåras läslag, Anna-Lena Andtbacka

Jeussen läslag, Håkan Björklund

Hopsala läslag, Bruno Holmgård

Ytterbråtö läslag, Bertel Riska

Åminne-Biskop-Rudnäs läslag, Stefan Svenlin

Slotte-Bäck-Storå läslag, Sven-Olof Rudnäs

Torgare-Spikas-Harabacka läslag

Norrby läslag, Björn Gripenberg

Merjärv läslag, Harry Öst