Läslag och sexmän:

Kivjärv-Snåre läslag, Rolf Drycksbäck

Hästö läslag, Christina Vibäck

Libäck-Huggare-Norrpåras läslag, Krister Storbacka

Holmans läslag, Torvald Haga

Söderpåras läslag, Anna-Lena Andtbacka

Jeussen läslag, Håkan Björklund

Hopsala läslag, Bruno Holmgård

Ytterbråtö läslag, Bertel Riska

Åminne-Biskop-Rudnäs läslag, Stefan Svenlin

Slotte-Bäck-Storå läslag, Lilian Bäck

Torgare-Spikas-Harabacka läslag, Bernhard Berglund

Norrby läslag, Björn Gripenberg

Merjärv läslag, Harry Öst