Cellgruppen

samlas varannan måndag kl 19.30 i församlingshemmet, i dagklubbens utrymmen. Kontaktperson Britt-Mari Gripenberg.