Dagklubben

I dagklubben samlas barn från 4 år. Gruppen samlas två gånger per vecka kl 9.00-12.00 i egna utrymmen i församlingshemmet.

Dagsprogrammet består av morgonbön, sång, lek, mellanmål, pyssel, saga, andaktsstund samt utevistelse.

Vi firar barnets dopdag.

Dagklubbsverksamheten är en del av kyrkans dopundervisning och ett led i den kristna fostran som församlingen vill ge.

 

Dagklubben 2017-2018

Barn som är födda 2013, eller tidigare kan anmälas till dagklubben.

Anmälningar till höstens dagklubb kan göras på pastorskansliet under kansliets öppethållningstider.

Anmälningsblanketter fås också från dagklubben, av dagklubbsledare Maja Sandbäck.

Du kan också skriva ut blanketten här nedan och skicka den till Kronoby församling, Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby.

Dagklubbsanmälan hittar du här.

Tag kontakt

Lilian Bäck
husmor, städare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Johanna Dahlbacka
dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
Maja Sandbäck
dagklubbsledare (tf)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby