Händelsekalender sommaren 2017

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till slutet av augusti för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med, inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

En ny händelsekalender utkommer inför hösten.

1 advent i kyrkan

10–11.6   KUs sommardagar i Kronoby. Program: Bibelstudium med Stefan Forsén, seminarium, utfärd till Hospitalskyrkan och Påras kapell, barn- och ungdomsaktiviteter mm.

                 Festkväll i kyrkan lö den 10.6 kl. 19.00. Se närmare program www.kyrkansungdom.nu.

 

Sö 11.6     Treenighetssöndagen  Den dolde Guden

                 10.00 Högmässa. Pred. Stefan Forsén, lit. tf. kyrkoherde Markus Ventin. Ellfolk-Lasén.

                  Lunch i församlingshemmet.

 

Lö 17.6   10.00 Högmässa i kyrkan. Kejsarsläktets släktmöte, biskop em. Erik Vikström, kantor Ronny Borgmästars.

                19.00 SLEFs sommarfest vid Sommarhemmet. Gäst Bengt Djupsjöbacka. Raimo o. Boris.

 

Sö 18.6.   Andra söndagen efter pingst  Förgängliga och oförgängliga skatter

                 10.00 Gudstjänst i Hospitalskyrkan. Hospitalskyrkans 10 årsjubileum. Pred. biskop em. Erik Vikström, lit. Ventin, Holman läslag.

18.00 Finsk gudstjänst i Hospitalskyrkan. Bisk. em. Vikström, Ventin, Holman läslag. Servering.

 

Må 19.6    21.00 Completorium i Påras kapell.

 

Lö 24.6    Midsommardagen, Johannes döparens dag Vägröjaren

                 10.00 Högmässa. Ventin, Uunila, Slotte-Bäck-Storå läslag.

 

Sö 25.6    Tredje söndagen efter pingst Kallelsen till Guds rike

12.00 Friluftsgudstjänst vid Sommarhemmet. Anders Store, Sonja Smedjebacka. Servering (villagrannar).

 

To 29.6    13.00 Kyrkdag för äldre. Mässa i kyrkan. Servering i församlingshemmet.

 

Sö 2.7       Fjärde söndagen efter pingst     Förlorad och återfunnen    

                 10.00 Högmässa. Ventin, Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe.

 

Må 3.7      21.00 Completorium i Påras kapell.

 

Sö 9.7       Femte söndagen efter pingst Kristus förhärligad

                 10.00 Gudstjänst. Anders Store, Maria Ellfolk-Lasén. Hopsala läslag.

 

Sö 16.7     Apostladagen I Herrens tjänst

                 10.00 Högmässa. O Henricson. Norrby läslag.

 

Må 17.7    21.00 Completorium i Påras kapell.

 

To 20.7    18.30 Kvinnogruppen i Sommarhemmet. Knytkalas.

 

Sö 23.7     Sjunde söndagen efter pingst    Kärlekens lag

                 12.00 Gudstjänst. Anders Store. Libäck-Huggare-Norrpåras läslag.

 

On 26.7    19.00 Hospitalspredikan. Wallis.

 

Sö 30.7     Kristi förklarings dag  Kristus förhärligad

                 10.00 Gudstjänst. Wallis.

 

Må 31.7    21.00 Completorium i Påras kapell.

 

Sö 6.8       Nionde söndagen efter pingst  Sanning och sken

                 10.00 Högmässa. Wallis. Åminne-Biskop-Rudnäs läslag.  

                 11.30 Lunch och önskesånger i Sommarhemmet.

 

Må 7.8      21.00 Completorium i Påras kapell.

 

Sö 13.8     Tionde söndagen efter pingst    Trofast förvaltning av Guds gåvor

                 10.00 Gudstjänst. Wallis. Torgare-Spikas-Harabacka läslag.

 

On 16.8    19.00 Hospitalspredikan. Wallis.

 

To 17.8    18.30 Kvinnogruppen. Värd Majvor Kronqvist.

 

Sö 20.8     Elfte söndagen efter pingst Kallelsetider

                 10.00 Högmässa. Wallis. Ellfolk-Lasén.

 

On 23.8    18.00 Finsk familjekväll vid Sommarhemmet. Wallis, Ellfolk-Lasén.

 

Lö 26.8    Ungdomarnas veneziad vid Sommarhemmet

 

Sö 27.8     Tolfte söndagen efter pingst Självprövning

                 12.00 Gudstjänst. Store. Slotte-Bäck-Storå läslag.

 

On 30.8    13.00 Syföreningarnas gemenskapsdag vid Sommarhemmet.

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter