Händelsekalender advents- och jultid 2017

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till trettondagen för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med, inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

En ny händelsekalender utkommer i januari.

1 advent i kyrkan

Lö 2.12       19.30 Ungdomssamling i församlingshemmet

Sö 3.12       Första söndagen i advent Din konung kommer i ödmjukhet

                   11.00 Familjegudstjänst

On 6.12      Självständighetsdagen Välsigna och bevara vårt land

                   10.00 Gudstjänst

                   Uppvaktning vid hjältegravarna. Kyrkkaffe (Scoutkåren Brobyggarna)

Fr 8.12        18.30 Dagklubbens julfest i församlingshemmet

Sö 10.12     Andra söndagen i advent Din konung kommer i härlighet

                   10.00 Mässa

                   17.00 Skriftskola i församlingshemmet

                   18.00 De vackraste julsångerna i kyrkan

Ti 12.12      18.00 Karagruppen i församlingshemmet

On 13.12    9.00 Adventsgudstjänst, Ådalens skola

                   9.30 Musiklekis i församlingshemmet

Fr 15.12      9.30 Dagvårdens julkyrka

Lö 16.12     20.00 Musikcafé Lyktan ”julspecial”

Sö 17.12     Tredje söndagen i advent Bered väg för konungen

                   13.00 SLEFs julfest i församlingshemmet, Magnus Dahlbacka

                   16.00 Finsk sånggudstjänst med de vackraste julsångerna. Kyrkkaffe

On 20.12    8.00 Julotta, gymnasiet

                   9.00 Lågstadieskolornas julgudstjänst i kyrkan

                   16.00 Julandakt på Herberts Hus

To 21.12     13.00 Julfest på Sandbacka Vårdcenter

Sö 24.12     4 söndagen efter advent Herrens födelse är nära

                   12.00 Barnens julbön i kyrkan

                   14.00 Julbönsgudstjänst, Christine Högnabba, sång.

                   23.00 Musik i julnatten, Aglepta, dir. Malin Storbjörk

Må 25.12    Juldagen Låt oss gå in till Betlehem!

                   8.00 Julotta

Ti 26.12      Stefanidagen Kristi vittnen

                   10.00 Högmässa i Söderby bönehus

Sö 31.12     Nyårsaftonen Vårt liv är i Guds hand

                   10.00 Gudstjänst                 

Må 1.1        Nyårsdagen I Jesu namn

                   Gudstjänst, radiering

Lö 6.1         Trettondagen Jesus, världens ljus

                   18.00 Mässa. Efter mässan ungdomarnas och studerandes träff i

                   församlingshemmet.

Sö 7.1         Första söndagen efter trettondagen Dopets gåva

                   10.00 Gudstjänst

 

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter