Händelsekalender hösten 2018

Fr 7.9     18.00 Missions happening för hela familjen i församlingshemmet

               Anna-Lena Särs, missionär i Senegal, samt familjen Christina och Andrey Heikkilä, kantor

               Maria Ellfolk-Lasén. Upplevelserunda i pausen, försäljning av hembakat, program för barnen

Sö 9.9     Sextonde söndagen efter pingst   Guds omsorg

               10.00 Gudstjänst kyrkan. Wallis, Ellfolk-Lasen, Söderpåras läslag

Sö 16.9   Sjuttonde söndagen efter pingst Jesus ger liv

               10.00 Mässa i kyrkan med skördetack. Wallis, Ellfolk-Lasen, Merjärv läslag, Malin med kör.

               Kyrkkaffe,  församlingshemmets 10-årskalas.

Lö 22.9  19.00 Musikevenemang med Homeward bound i församlingshemmet, predikobiträde

               Ville Kavilo. Servering.

               20.00 Ungdomssamling i församlingshemmet.

Sö 23.9   Adertonde söndagen efter pingst En kristen människas frihet

               10.00 Gudstjänst i kyrkan. Kavilo, kantor Stefan Lönnquist, Åminne-Biskop-Rudnäs läslag.

Sö 30.9   Mikaelidagen Änglarnas dag

               Familjegudstjänst 11.00 (obs tiden) i kyrkan. Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén, diakon Gerd

               Erickson, ungdomsarbetsledare Tom Wiklund, Jeussen läslag.

               Kyrkkaffe, inskrivning till skriftskolan.

Lö 6.10 18.00 Hoppets Stjärna Välgörenhetskonsert i kyrkan. Ellfolk-Lasén

Sö 7.10   Tjugonde söndagen efter pingst Tro och otro

               10.00 Mässa, Wallis, Ellfolk-Lasén

Sö 14.10 Tjugoförsta söndagen efter pingst Jesu sändebud

              10.00 Gudstjänst, Wallis, Ellfolk-Lasén

              70 -80 -90 årskalas i församlingshemmet

Sö 21.10 Reformationsdagen Trons grund

               10.00 Mässa, Wallis, Ellfolk-Lasén

Fr 26-lö 27.10 Skriftskolweekend

Sö 28.10 Tjugotredje söndagen efter pingst Förlåt varandra

               10.00 Gudstjänst, Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén. Välsignelse av församlingspastor

               Ville Kavilo till tjänst. Kyrkkaffe

To 1.11   14.00. Nattvardsandakt på Sandbacka Vårdcenter

Fr 2.11   14.30 Nattvardsandakt på Sylviahemmet, 15.00 på Herberts Hus

Lö 3.11  Alla helgons dag De heligas gemenskap

              10.00 Mässa i kyrkan med parentation, Wallis, Ellfolk-Lasén

Sö 4.11 Tjugofjärde söndagen efter pingst Medborgare i två riken

              10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén            

Sö 11.11 Tjugofemte söndagen efter pingst Från död till liv

               10.00 Gudstjänst, Kavilo, Ellfolk-Lasén

Sö 18.11 Uppbrottets söndag Vaka!

               10.00 Gudstjänst, Wallis, Ellfolk-Lasén

               Valdag. Församlingsvalet inleds direkt efter gudstjänsten och fortsätter fram till kl 20.00

Sö 25.11 Domsöndagen Kristus, Herre över allting

              10.00 Mässa, Wallis, Ellfolk-Lasén

Lö 1.12 19.30 Lillajul för ungdomar i församlingshemmet.

Sö 2.12   Första söndagen i advent Din konung kommer i ödmjukhet

               11.00 (obs tiden) Festgudstjänst för stora och små, Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén

Barn i kyrkan
Jockum Krokfors predikar för barn i Kronoby kyrka påsken 2018

För närmare och färskare information se evenemang