Händelsekalender vårvintern 2017

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till palmsöndagen för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

En ny händelsekalender utkommer inför påsk.

1 advent i kyrkan

On 1.2      18.00 Skriftskola i församlingshemmet

                 18.00 SLEFs Söderbyavdelnings årsmöte i Söderby bönehus

                 19.00 ”Luther i enrum”, monolog Johan Fagerudd

Lö 4.2      18.00 Pulkakväll för ungdomar. Servering i församlingshemmet

Sö 5.2       Kyndelsmässodagen Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

                 11.00 Familjegudstjänst

Lö 11.2-   Sö 12.2 K-möten

                 16.30 Diskussioner om väckelserörelsernas medverkan i församlingen i

                 församlingshemmet, biskop Björn Vikström och Leon Jansson. Alla är välkomna

                 19.00 Möte med Maria Björkgren-Vikström och Björn Vikström i församlingshemmet,

                 Leon Jansson medverkar

Sö 12.2     Tredje söndagen före fastetiden Den oförtjänta nåden

                 10.00 Högmässa, pred biskop Björn Vikström, lit Ventin, KU:s blåsorkester

Lö 18.2    20.00-24.00 Musikcafé Lyktan

Sö 19.2     Andra söndagen före fastetiden Sådden av Guds ord

                 10.00 Gudstjänst

                 18.00 Bibelsits med Bengt Forsblom i Söderby bönehus

Sö 26.2     Fastlagssöndagen Guds kärleks offerväg                                                     

                 12.00 (obs tiden) Högmässa

Fr 3.3       19.30 Musikcafé Lyktan

Sö 5.3      Första söndagen i fastan  Jesus segrar över frestelserna

                 10.00 Högmässa

Sö 12.3     Andra söndagen i fastan Bön och tro

                 10.00 Gudstjänst

                 17.30 KUs årsmöte i lilla salen

                 19.00 Filmen ”Luther” i församlingshemmet

On 15.3    18.00-20.30 Skriftskola i församlingshemmet

Lö 18.3    18.00 Lions välgörenhetskonsert i kyrkan ”Röda fjädern”. Medverkande bl.a. Nedervetil

                 Hornorkester, Vilja damkör, Carolina Storrank, Nedervetil Damkör, Sarah Timonen,

                 Stig Dahlvik, Stig Jansson, Frida Hästbacka, Mittimillan, Sonja Biskop, Veteransångarna

Sö 19.3    Tredje söndagen i fastan Jesus segrar över ondskans makter

                 10.00 Högmässa

                 14.00 Sångstund i Söderby bönehus, Boris och Raimo

Sö 26.3    Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna

                 9.00 Frukost inför gudstjänsten i församlingshemmet

                 10.00 Gudstjänst

Sö 2.4       Femte söndagen i fastan Lidandets söndag  

                 Högmässa

On 5.4      18.00-20.30 Skriftskola i församlingshemmet

Sö 9.4       Palmsöndagen Ärans konung på förnedringens väg

                 10.00 Gudstjänst

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter