Händelsekalender våren 2018

Barn i kyrkan
Jockum Krokfors predikar för barn i Kronoby kyrka påsken 2018

För närmare och färskare information se evenemang

Lö 7.4    19.00 Möte i Hopsala byagård, Marko Sjöblom medv.

               20.00-24.00 Musikcafé Lyktan

Sö 8.4     Första söndagen efter påsk Uppståndelsens vittnen

               10.00 Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Uunila,  Åminne-Biskop-Rudnäs läslag

Ti 10.4    13.00 Kenyamissionssymöte i lilla salen, Brita Jern medverkar

Lö 14.4  19.30 Ungdomssamling, i församlingshemmet

Sö 15.4   Andra söndagen efter påsk Den gode herden

                10.00 Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén, Merjärv läslag

To 19.4   18.30 Kvinnogruppen hos Ann-Britt Svenlin, gäster Lotte och Karin Mård

Sö 22.4   Tredje söndagen efter påsk Guds folks hemlängtan

               10.00 Mässa i kyrkan, pred. Albert Häggblom, lit. Krokfors, Ellfolk-Lasén, Norrby läslag

Sö 29.4   Fjärde söndagen efter påsk Himmelrikets medborgare i världen

               10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Jeussen läslag

Må 30.4  19.00 SLEFs valborgsmässosamling i Söderby bönehus

Sö 6.5     Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen Hjärtats samtal med Gud

               10.00 Konfirmationsmässa i kyrkan, pred. Krokfors, lit. Wallis, Ellfolk-Lasén

Ti 8.5      18.00 Karagruppen i församlingshemmet

To 10.5   Kristi himmelsfärdsdag Den upphöjde Herren

               10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Åminne-Biskop-Rudnäs läslag

               14.00 Möte i församlingshemmet, Albert Häggblom medverkar

Lö 12.5  19.30 Ungdomssamling ”Eurovisionskväll”

Sö 13.5   Sjätte söndagen efter påsk Väntan på den heliga Anden

               10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Hopsala läslag

Lö 19.5  19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet

Sö 20.5   Pingstdagen Den heliga Andens utgjutande

               10.00 Mässa i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén

Lö 26.5  18.00 Vandring, start från församlingshemmet

               19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet

Sö 27.5   Treenighetssöndagen Den dolde Guden

               10.00 Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén