Händelsekalender våren 2017

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till pingst för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

En ny händelsekalender utkommer inför sommaren.

1 advent i kyrkan

Sö   9.4    Palmsöndagen Ärans konung på förnedringens väg

                10.00 Gudstjänst, kyrkoherde Markus Ventin, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Hästö läslag.

Må 10.4   9.00 Skolgudstjänst med Ådalens skola och Kronoby gymnasium. Anders Store och Sonja Smedjebacka.

                 9.30 Påskvandring (ca 20minuter) i dagklubben för daghemsbarn och andra intresserade. Dörren öppen 9.30-11.00. Maja Sandbäck.

 

To 13.4    20.00 Skärtorsdagens mässa i kyrkan. Ventin, församlingspastor Niklas Wallis,

                 Maria Ellfolk-Lasén, Ingmar Byskata (flöjt), Libäck-Huggare-Norrpåras läslag.       

  

Fr  14.4    Långfredagen Guds Lamm

                 10.00 Gudstjänst. Ventin, Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag.

 

Lö 15.4    Påskblommor för påskdagens festgudstjänst kan hämtas till kyrkan under lördag

                 eftermiddag, eller beställas via Kronoby Blom och Present.

 

Sö 16.4    Påskdagen Kristus är uppstånden

11.00 Festgudstjänst för stora och små. Ventin, Ellfolk-Lasén, Kyrkokörens damer, Barnkören, dagklubbsbarnen, Jeussen läslag.

 

Må 17.4   Annandag påsk Mötet med den Uppståndne

10.00 Högmässa i Söderby bönehus. Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokörens damer, Snåre-Kivjärv läslag. Kyrkkaffe.

 

To 20.4    18.30 Kvinnogruppen hos Annette Strandvall. Glimtar från Chios.

Lö 22.4    18.00 Körkonsert "Fem För Vår" med körerna Madrigalen, Nykarleby Manskör, Nice Noise, Euforiakören och Schlagerkören. Solist Heléne Nyberg. Dirigenter Ia Rönngård och Thomas Enroth. Inträde 20 €. Arrangör: Term Musik/ Thomas Enroth.

                 20.00 Musikcafé Lyktan.

Sö 23.4    Första söndagen efter påsk Uppståndelsens vittnen

10.00 Gudstjänst. Wallis, kantor Hannes Uunila, Hopsala läslag.

Församlingslunch i församlingshemmet. Ingen förhandsanmälan.

 

Må 24.4   9.00 Seniorcafé avslutning med Markus Ventin.

Sö  30.4   Andra söndagen efter påsk Den gode herden

10.00 Gudstjänst. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén, Malin Storbjörk (violin), Merjärv läslag.

                 18.00 ”På rymmen”. Ungdomssamling i församlingshemmet.

On  3.5     9.30 Musiklekis i församlingshemmet.

Sö  7.5     Tredje söndagen efter påsk Guds folks hemlängtan

10.00 Högmässa med konfirmation. Markus Ventin, Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén, hjälpledarna, Torgare-Spikas-Harabacka läslag.

 

Må 8.5     20.30 Completorium i Påras kapell.

Lö 13.5    19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet.

Sö 14.5    Fjärde söndagen efter påsk Himmelrikets medborgare i världen.

                 10.00 Högmässa. Ventin, Ellfolk-Lasén, Norrby läslag.

 

To 18.5    18.30 Kvinnogruppen hos Berit Björklund. Gäst Heidi Tyni.

Lö 20.5    19.30 Ungdomssamling vid Sommarhemmet.

Sö 21.5    Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen Hjärtats samtal med Gud

10.00 Gudstjänst. Ventin, Uunila, Åminne-Biskop-Rudnäs läslag.

Uppvaktning vid hjältegravarna.

 

Må 22.5   20.30 Completorium i Påras kapell.

To  25.5   Kristi himmelsfärdsdag Den upphöjde Herren

                 10.00 Gudstjänst. Ventin, Ellfolk Lasén.

 

Sö 28.5    Sjätte söndagen efter påsk Väntan på den heliga Anden

                 10.00 Gudstjänst. Wallis, Ellfolk-Lasén, Ytterbråtö läslag.

 

Sö 4.6      Pingstdagen Den heliga Andens utgjutande

                      10.00 Högmässa Niklas Wallis. Snåre-Kivjärv läslag.

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter