Händelsekalender hösten 2017

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till slutet av november för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med, inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

En ny händelsekalender utkommer inför vintern.

1 advent i kyrkan

Sö   3.9    11.00 Familjemässa. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén. Söderpåras läslag.

 

Ti    5.9    12.00 Syföreningsdag på Klippan. Anmälan till Marit Brunell.

                 18.00 Karagruppen i församlingshemmet.

 

On  6.9     19.00 Samling med Martyrkyrkans Vänner i förs.hemmet. Johan Candelin. Servering.

 

Sö 10.9    10.00 Gudstjänst. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén. Åminne-Biskop-Rudnäs läslag.

                 Gemensam födelsedagsfest i församlingshemmet efter gudstjänsten för alla som fyller 70, 80 och 90 under året 2017.

                 Vandringsdag med Kyrkans Ungdom. Gemensam start med egna bilar från församlingshemmet kl. 9.00. Vi vandrar längsmed Siiponjoki i Kalajoki (8 el. 20km). Egen matsäck med, möjlighet till korvgrillning. För mer info: Annette Strandvall 050-5317115.

 

Må 11.9    Completorium kl. 20.30 i församlingshemmets spisrum.

 

Sö  17.9   10.00 Högmässa. Niklas Wallis, Victoria Sundelin. Torgare-Spikas-Harabacka läslag.

To 21.9    18.30 Kvinnogruppen i Merjärv byahem. Gäst Kristina Klingenberg.

 

Lö 23.9    20-24 Musikcafé Lyktan (se ungdomsarbete)

 

Sö 24.9   10.00 Gudstjänst. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén.

 

Må 25.9    9.00-10.00. Seniorcafé.

 

Fr   29.9   19.00 Ungdomssamling för samfälligheten i församlingshemmet.

 

Lö  30.9   18.00 Föreläsning med Leif Eriksson i församlingshemmet.

 

Sö  1.10   11.00 Familjegudstjänst. Niklas Wallis, pred. Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe. Skriftskolstart och information för föräldrar och konfirmander efteråt.

                 19.00 Samuel Eriksson och Terjärv kyrkokör i Söderby bönehus.

 

Sö   8.10  10.00 Högmässa. Jockum Krokfors, Maria-Ellfolk-Lasén.

 

Sö 15.10  10.00 Gudstjänst. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén.

 

Sö 22.10   10.00 Gudstjänst. Jockum Krokfors, Victoria Sundelin.

 

Sö 29.10   10.00 Högmässa kommenterad. Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén. Konfirmanderna deltar.

 

Lö  4.11   Alla helgons dag De heligas gemenskap

                 10.00 Högmässa. Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén.

                 Församlingslunch i församlingshemmet.

                 12.30 Seminarium kring död och hopp. Undervisning av Febe och Leif Westerlund.

                 Leif Westerlund: Bibelns syn på döden. Febe Westerlund (diakonissa, psykoterapeut):

                 Att möta döden. Efteråt servering och workshops. Alla är välkomna! KU medarrangör.

 

Sö  5.11    10.00 Högmässa. Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén.

 

Sö 12.11   10.00 Gudstjänst. Jockum Krokfors, Victoria Sundelin.

 

To 16.11  18.30 Kvinnogruppen i församlingshemmet. Gäst Iris Bäck-Sjökvist.

 

Sö 19.11   10.00 Högmässa. Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

 

Lö 25.11  10.00 Missionsförsäljning, lunch kl. 11.00 i församlingshemmet (talko dagen före kl. 10).

                 19.00 KU:s stugmöte hos Lilian och Matts-Erik Bäck.

 

Sö 26.11   10.00 Gudstjänst. Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén.

 

 

 

 

 

                

 

 

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter