Händelsekalender sommaren 2018

Sö 10.6   Tredje söndagen efter pingst Kallelsen till Guds rike

10.00 Mässa (nattvard) i kyrkan, tf. kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Sune/ Viktoria Sundelin

Ti 12.6    19.00  Allsång och program vid Forsnäsparken. Gospel Riders sjunger med och för oss. Från kl 18.00 försäljning av våfflor (även glutenfria) och plantor. Arr KU Kronoby

Lö 16.6   19.00 Sommarfest säsongavslutning vid Sommarhemmet, Samuel Eriksson, sång och tal. Arr SLEF Kronoby

Sö 17.6   Fjärde söndagen efter pingst Förlorad och återfunnen

18.00 Finsk gudstjänst vid Hospitalskyrkan, församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasen

Lö 23.6   Midsommardagen, Johannes döparens dag Vägröjaren

10.00 Mässa (nattvard) i kyrkan, pred. ärkebiskop em John Vikström, lit. Krokfors, Ellfolk-Lasén

Sö 24.6 Femte söndagen efter pingst Kristus förhärligad

12.00 Friluftsgudstjänst vid Sommarhemmet, gemensam med Nedervetil församling, Krokfors, Ellfolk-Lasén, Slotte-Bäck-Storå läslag. Kyrkkaffe

To 28.6 kl 13.00 De äldres kyrkogångsdag i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén

18.30 Kvinnogruppen vid Sommarhemmet, gäst Camilla Skrifvars-Koskinen

Sö 1.7 Apostladagen I Herrens tjänst

10.00 Mässa i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén, Bråtö läslag

On 4.7    19.00 Hospitalspredikan vid Hospitalskyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén

Sö 8.7     Sjunde söndagen efter pingst Kärlekens lag

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, kantor Julia Hansson

Sö 15.7   Kristi förklarings dag Kristus förhärligad

10.00 Gudstjänst vid Hospitalskyrkan, pred. biskop em Erik Vikström, lit. Wallis, Hansson, Holmans läslag. Servering

Lö 21.7   16.00 Mötesplats. Paddlingsutfärd i Öja. Vi startar från Bryggan kl 16.00 och paddlar till Storstenarna (Skogviks villa) Samvaro och gemenskap. Har du frågor, ta kontakt 0400 883 291. Arr KU Kronoby

Sö 22.7   Nionde söndagen efter pingst Sanning och sken

10.00 Gudstjänst i kyrkan, prosten Olof Henricson

Sö 29.7   Tionde söndagen efter pingst Trofast förvaltning av Guds gåvor

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, kantor Nina Enkvist

Sö 5.8     Elfte söndagen efter pingst Kallelsetider

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, kantor Kurt Enkvist, Bråtö läslag

On 8.8    19.00 Hospitalspredikan vid Hospitalskyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasen

Sö 12.8   Tolfte söndagen efter pingst Självprövning

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén, Kivjärv-Snåre läslag

12.00 Vandring vid Siiponjoki i Kalajoki, gemensam start från församlingshemmet, egna bilar och egen matsäck. Arr KU Kronoby

On 15.8  13.00 Syföreningarnas gemenskapsdag vid Sommarhemmet, Wallis, Ellfolk-Lasén, Gerd Erickson

To 16.8   14.00 Nattvardsandakt på Sandbacka Vårdcenter, Wallis

Sö 19.8   Trettonde söndagen efter pingst Jesus vår helare

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Norrpåras läslag

To 23.8   18.00 Finsk samling vid Sommarhemmet, Wallis, Ellfolk-Lasén

Lö 25.8   19.30 Ungdomarnas veneziad vid Sommarhemmet

Sö 26.8   Fjortonde söndagen efter pingst Vår nästa

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén

Sö 2.9     10.00 Gudstjänst, Wallis, Ellfolk-Lasén

Fr 7.9      18.00 Missionshappening för hela familjen i församlingshemmet, Anna-Lena Särs, missionär i Senegal, samt familjen Christina och Andrey Heikkilä, Ryssland

Sö 9.9     10.00 Gudstjänst, Wallis, Ellfolk-Lasén, Söderpåras läslag

 

 

Barn i kyrkan
Jockum Krokfors predikar för barn i Kronoby kyrka påsken 2018

För närmare och färskare information se evenemang