Händelsekalender vintern 2018

Här finns en lista i kronologisk ordning över alla evenemang fram till palmsöndagen för dej som vill ha översikt. Inga närmare detaljer finns med, inte heller de regelbundet återkommande grupperna. Denhär listan uppdateras inte utan för att få mera och färskare information se evenemang

Läsmöten hittar du här

En ny händelsekalender utkommer till påsken.

1 advent i kyrkan

Sö 28.1    Tredje söndagen före fastetiden Den oförtjänta nåden

                 10.00 Gudstjänst

Sö 4.2      Kyndelsmässodagen Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

                 11.00 Familjegudstjänst i församlingshemmet

To 8.2      18.00-20.30 Skriftskola i församlingshemmet, föräldrainfo från kl 20.30

Sö 11.2    Fastlagssöndagen Guds kärleks offerväg

                 10.00 Mässa i församlingshemmet

Må 12.2   19.00 SLEFs Kronobyavdelning årsmöte i församlingshemmet

Sö 18.2    Första söndagen i fastan Jesus segrar över frestelserna

                 10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

Fr 23        -on 28.2 Konfirmandläger

Sö 25.2    Andra söndagen i fastan Bön och tro

                 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 4.3      Tredje söndagen i fastan Jesus segrar över ondskans makter 

                 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 11.3    Fjärde söndagen i fastan Livets bröd            

                 10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

                 18.00 Kyrkans Ungdom, Kronoby, årsmöte i lilla salen

Sö 18.3    Marie bebådelsedag Herrens tjänarinna

                 10.00 Mässa i församlingshemmet

Lö 24.3    18.00 Fem för Vår – konsert i Kronoby kyrka, dir Ia Rönngård. Försäljning av

                 programblad.

Sö 25.3    Palmsöndagen Ärans konung på förnedringens väg

                 10.00 Gudstjänst i Kronoby kyrka

 

 

För närmare och färskare information se evenemang denhär listan uppdateras inte vartefter