Läsmöten 2018

Sö 14.1 kl 13.00  Torgare-Spikas-Harabacka läslag, vid Torgare, värdar konfirmandföräldrarna

On 17.1 kl 19.00 Holmans läslag hos Berit och Ola Haga

Sö 21.1 kl 15.00 Merjärv läslag hos Sofie och Antti Hahtokari

On 24.1 kl 19.00 Norrpåras läslag hos Mona och Ingmar Byskata

Sö 28.1 kl 15.00  Söderpåras läslag i Påras byahem, konfirmandföräldrar 

On 31.1 kl  19.00 Norrby läslag, i Norrby skola, konfirmandföräldrarna

Sö 4.2 kl 13.00 Slotte-Bäck-Storå läslag, i församlingshemmet, värdar Harriet och Peter Bäck

kl 15.00 Hästö läslag hos Harry och Anna-Greta Hästö

Ti 6.2 kl 18.30 Finskt läsmöte i församlingshemmet

On 7.2 kl 19.00 Åminne-Biskop Rudnäs läslag hos Birgitta och Karl Svenlin

Sö 11.2  kl 13.00 Jeussen läslag hos Berit Björklund

kl 15.00 Kivjärv-Snåre läslag hos Hans-Erik Lindgren

Sö 18.2 kl 13.00 Hopsala läslag, på Hopsala byagård, värdar Marita och Tage Lillsunde

kl 15.00 Bråtö läslag, hos Marita och Jari Hägg

 

Tiistaina 6.2 klo 18.30 Kinkerit seurakuntakodissa

Kors med skugga