Läs mera om läsmöten och läslagen i Kronoby här

Läsmöten 2017

On 18.1kl 19 i Merjärv byahem, värdar konfirmandföräldrar, Merjärv läslag,

On 25.1 kl 19 hos Margita & Folke SandbackaLibäck-Huggare-Norrpåras läslag

Sö 29.1  kl 13 hos Håkan & Ing-Britt Björklund, Jeussen läslag

kl 15 i Söderby bönehus, värdar Gunilla & Elf Lundqvist, Snåre –Kivjärv läslag

To 2.2 kl 19 hos Lilian Forss-Holmbäck & Johan Holmbäck, Åminne-Biskop-Rudnäs läslag

Sö 5.2 kl 13 i Bråtö byahem, värdar Bråtö byahemsförening, Ytterbråtö läslag

kl 15 hos Christina Vibäck, Hästö läslag

On 8.2 kl 19 hos Brita & Torvald Haga, Holmans läslag

Sö 12.2 kl 13 i Hopsala byagård, värdar Anong & Krister Hagvik, Hopsala läslag

kl 15 hos Britt-Mari & Jarl LindvallTorgare-Spikas-Harabacka läslag

On 15.2 kl 19 i Norrby skola, värdar konfirmandföräldrar, Norrby läslag

Sö 19.2 kl 13  i Herberts hus, värdar Jens-Gustav Biskop, Kerstin & Jan-Erik Corin, Slotte-Bäck-Storå läslag

kl 15 hos Ann-Sofi & Anders Wikar, Söderpåras läslag

Ti 21.2 kl 18.30 Finskt läsmöte i lilla salen i församlingshemmet

Kors med skugga