Mässa

sö 7.4 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Femte söndagen i fastan

"Lidandets söndag"

Tf khde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén

 


Se också

sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen
sö 10.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Första söndagen i fastan