Mässa

sö 31.3 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Fjärde söndagen i fastan

"Livets bröd"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen
sö 10.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Första söndagen i fastan