Mässa

sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Fastlagssöndagen

"Guds kärleks offerväg"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 10.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Första söndagen i fastan